Leegstandbeheer

Leegstaand vastgoed kan vanaf dag één veel zorgen baren. Door de afwezigheid van een gebruiker kan een kleine storing als een lekkende riolering of waterleiding grote schade aanrichten. Leegstaande panden zijn daarnaast gevoelig voor inbraak, kraak en vandalisme, met als gevolg waardevermindering en een verminderde kans op verhuur en verkoop. De leefbaarheid kan daardoor snel achteruit gaan. Oranje Steengoed biedt tegen deze risico’s  snelle en flexibele oplossingen en is 24/7 bereikbaar met een eigen storingsdienst. Anderzijds kunnen we starters, studenten, zzp' ers en andere helpen aan betaalbare ruimten op unieke locaties.

Leegstandsbeheer vraagt om een professionele, proactieve en specialistische (juridische) aanpak zodat panden ook weer leeg opgeleverd kunnen worden op de afgesproken datum. Alle panden worden iedere maand in zijn geheel gecontroleerd waarbij ook de energiestanden worden opgenomen, zo voorkomen wij nare verassingen achteraf.  Wij willen met onze diensten voor u van toegevoegde waarde zijn, uiteindelijk draait het altijd om het resultaat!

We kunnen hierbij onderscheid maken in onderstaande diensten.

Invulling op basis van bruikleen (antikraak)

Geef leegstaand vastgoed tijdelijk in gebruik op basis van antikraak. Deze dienst is overal en in vrijwel elk type vastgoed toepasbaar en geschikt voor bewoners, atelierhouders en ondernemers. Van deze flexibele overeenkomsten wordt veel gebruik gemaakt binnen het leegstandbeheer. Hét grote voordeel is dat er sprake is van een wederzijds opzegtermijn van 28 dagen. Er is geen sprake van huurrecht of huurbescherming. Leegstaand vastgoed krijgt een flexibele tijdelijke invulling met een financieel en maatschappelijk rendement. Wij controleren iedere maand alle opstallen op juist gebruik en netheid. Neem contact op en we praten u graag bij over de mogelijkheden.

Tijdelijke verhuur

Deze dienst kan worden toegepast bij vastgoed waarbij de periode van leegstand langer is dan één jaar. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen huur op basis van de leegstandwet en tijdelijke huur tot twee jaar. Bij tijdelijke verhuur of verhuur op basis van de leegstandwet heeft de huurder rechten. Er is geen sprake van huurbescherming, wel van huurrecht.

Verhuur via de leegstandwet. Door middel van een vergunning via de leegstandwet is het mogelijk te verhuren, hierbij geldt een minimale huurtermijn van zes maanden en een opzegtermijn voor de verhuurder van drie maanden. Groot voordeel is dat hier meer marktconforme huren worden gevraagd en het rendement wordt gemaximaliseerd. Vergunningen worden verstrekt op grond van sloop, renovatie, herbestemming of te koop staande woningen. Ook steeds meer particulieren maken hier gebruik van ter voorkoming van dubbele woonlasten.

Tijdelijke verhuur. Bij tijdelijke verhuur wordt er bij aanvang van de huur een termijn (tot twee jaar) afgesproken en is eerder opzeggen niet mogelijk voor de verhuurder. Er is geen vergunning benodigd. Inkomsten uit tijdelijke verhuur zijn eveneens meer marktconform.

Oranje Steengoed kan opdrachtgevers totaal ontzorgen o.a. door: aanvragen vergunningen, het dagelijks beheer, werving en selectie van kandidaten, het opstellen en tekenen van contracten, beschikbaar stellen van online pandinformatie, verzorgen van financieel beheer, vast aanspreekpunt voor alle belanghebbenden, technisch onderhoud uitvoeren/coördineren en 24/7 storingsdiensten. Benieuwd naar de mogelijkheden neem contact op!

Tijdelijke opslag

Er is veel vraag naar tijdelijke opslag. Wanneer een pand niet in aanmerking komt voor bewoning of ondernemers kan het worden ingezet als tijdelijke opslag door middel van self storage. Self storage is een doe-het-zelf opslag voor zowel particulieren als bedrijven en is de meest flexibele oplossing voor zowel tijdelijke als permanente opslag. Kantoren kunnen vaak met eenvoudige aanpassingen hiervoor geschikt worden gemaakt. Wij kunnen opdrachtgevers ontzorgen door het gehele proces uit handen te nemen.


Beveiliging

Beveiliging en bewaking hebben een preventieve werking. Komen panden korte tijd leeg te staan, zijn ze onbewoonbaar of is het niet wenselijk dat het pand in gebruik genomen wordt? Voor al deze situaties heeft Oranje Steengoed een breed assortiment aan beveiligingsopties. Deze opties bestaan onder andere uit een mobiele alarminstallatie met bewegingsdetectoren en camerapalen. Deze systemen staan 24/7 in verbinding met de alarmcentrale. Dit alles werkt volgens het ‘plug & play’ principe en kan vaak dezelfde werkdag geïnstalleerd zijn.

Meer weten? 

Leegstandbeheer vraagt een een professionele en deskundige aanpak, ieder object is uniek. Wij adviseren u graag over de best mogelijke oplossingen rekening houdend met onder andere de (toekomstige) bestemming van een pand, verwachte beheer periode, risico en gewenste invulling. Neem telefonisch of per mail contact op dan kijken we graag of we u van dienst kunnen zijn.