Leegstand

Vroeg of laat krijgt elk object te maken met tijdelijke leegstand. Leegstand kost geld, denk hierbij naast de derving van huurinkomsten ook aan stook- en elektriciteitskosten. Oranje Steengoed zorgt voor snelle invullingen van leegstaand vastgoed met financieel en maatschappelijk rendement. Met oplossingen als bruikleen (antikraak), tijdelijke verhuur en beveiliging kunnen we een totaalpakket aanbieden ter bescherming van uw vastgoed. Totale ontzorging en een actief- en transparant beheer staan hierbij centraal. Oranje Steengoed kan snel schakelen, is altijd in de buurt én op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt.

Oranje Steengoed kan opdrachtgevers totaal ontzorgen o.a. door: aanvragen vergunningen, het dagelijks beheer, werving en selectie van kandidaten, het opstellen en tekenen van contracten, beschikbaar stellen van online pandinformatie, verzorgen van financieel beheer, vast aanspreekpunt voor alle belanghebbenden, technisch onderhoud uitvoeren/coördineren en 24/7 storingsdiensten.


Actief leegstandbeheer

Leegstandbeheer vraagt om een professionele, proactieve en specialistische (juridische) aanpak. Oranje Steengoed controleert iedere maand alle objecten en omgevingen. Hier worden uitgebreide rapportages van gemaakt die voor opdrachtgevers 24/7 inzichtelijk zijn via MIJN OSB. In deze persoonlijke omgeving heeft u daarnaast een actueel overzicht van bezettingsgraden, plattegronden, energierapportages en andere relevante pandgegevens. We monitoren het energieverbruik en zien er op toe dat er op een verantwoorde wijze mee wordt omgegaan.

Oranje Steengoed werkt met een strenge en uitgebreide selectieprocedure voor kandidaten. Indien gewenst kan in samenspraak een kandidaat profiel worden samengesteld. Zorgvuldig geselecteerde kandidaten houden vervolgens uw pand representatief en zijn onze oren en ogen op locatie. Door onze compacte organisatie staan wij in nauw contact met opdrachtgevers, bewoners en ondernemers. 

We kunnen hierbij onderscheid maken in onderstaande diensten.


Invulling op basis van bruikleen (antikraak)

Geef leegstaand vastgoed tijdelijk in gebruik op basis van antikraak. Deze dienst is overal en in vrijwel elk type vastgoed toepasbaar en geschikt voor bewoners, atelierhouders en ondernemers. Van deze flexibele overeenkomsten wordt veel gebruik gemaakt binnen het leegstandbeheer. Hét grote voordeel is dat er sprake is van een wederzijds opzegtermijn van 28 dagen. Er is geen sprake van huurrecht of huurbescherming. Leegstaand vastgoed krijgt een flexibele tijdelijke invulling met een financieel en maatschappelijk rendement. Wij zien toe op het juiste gebruik en behandelen vastgoed als ons eigen bezit. Neem contact op en we praten u graag bij over de mogelijkheden.

Tijdelijke verhuur

Deze dienst kan worden toegepast bij vastgoed waarbij de periode van leegstand langer is dan één jaar. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen huur op basis van de leegstandwet en tijdelijke verhuur. Bij tijdelijke verhuur of verhuur op basis van de leegstandwet heeft de huurder rechten. Er is geen sprake van huurbescherming, wel van huurrecht.

Verhuur via de leegstandwet. Door middel van een vergunning via de leegstandwet is het mogelijk te verhuren, hierbij geldt een minimale huurtermijn van zes maanden en een opzegtermijn voor de verhuurder van drie maanden. Groot voordeel is dat hier meer marktconforme huren worden gevraagd en het rendement wordt gemaximaliseerd. Vergunningen worden verstrekt op grond van sloop, renovatie, herbestemming of te koop staande woningen. Ook steeds meer particulieren maken hier gebruik van ter voorkoming van dubbele woonlasten.

Per 1 juli 2024 zijn tijdelijke huurcontracten voorheen de contracten van 0 tot 2 jaar niet meer toegestaan. Er gelden echter nog een aantal uitzonderingssituaties waarbij tijdelijke contracten nog wel mogelijk zijn. 

Benieuwd naar de mogelijkheden neem contact op!

Tijdelijke opslag

Er is veel vraag naar tijdelijke opslag. Wanneer een object niet in aanmerking komt voor bewoning of ondernemers kan het worden ingezet als tijdelijke opslag door middel van self storage. Self storage is een doe-het-zelf opslag voor zowel particulieren als bedrijven en is de meest flexibele oplossing voor zowel tijdelijke als permanente opslag. Kantoren kunnen vaak met eenvoudige aanpassingen hiervoor geschikt worden gemaakt. Wij kunnen opdrachtgevers ontzorgen door het gehele proces uit handen te nemen.


Beveiliging

Beveiliging en bewaking hebben een preventieve werking. Komen panden korte tijd leeg te staan, zijn ze onbewoonbaar of is het niet wenselijk dat het pand in gebruik genomen wordt? Voor al deze situaties heeft Oranje Steengoed een breed assortiment aan beveiligingsopties. Deze opties bestaan onder andere uit een mobiele alarminstallatie met bewegingsdetectoren en camerapalen. Deze systemen staan 24/7 in verbinding met de alarmcentrale. Dit alles werkt volgens het ‘plug & play’ principe en kan vaak dezelfde werkdag geïnstalleerd zijn.

Benieuwd naar de mogelijkheden neem contact op!

Meer weten? 

Leegstandbeheer vraagt om een professionele en deskundige aanpak, ieder object is uniek. Wij adviseren u graag over de best mogelijke oplossingen rekening houdend met onder andere de (toekomstige) bestemming van een pand, verwachte beheer periode, risico en gewenste invulling. Neem telefonisch of per mail contact op dan kijken we graag of we u van dienst kunnen zijn. 

Erkend leerbedrijf Keurmerk leegstandbeheer Vereniging Leegstandsbeheer Nederland Gecertificeerd door SKW